VIDEO BÀI GIẢNG

1. Vì sao bạn cần học về lãnh đạo ngay hôm nay?

2. Lãnh đạo là gì?

3. Ba câu hỏi bạn cần trả lời ngay lập tức

4. Giải mã câu hỏi thứ nhất

5. Giải mã câu hỏi thứ hai và ba

6. Ba việc mà L cần làm

7. Ba việc mà M cần làm

8. Sự liên kết giữa 6 khối LeaderDNA

9. Âm và dương trong LeaderDNA

10. Cân bằng L-M trong quản trị

11. Cần làm gì để trở thành một GL

12. Giải mã khối định hướng

13. Giải mã khối Tập hợp và phát triển đội ngũ – Phần 1

14. Giải mã khối Tập hợp và phát triển đội ngũ – Phần 2

15. Giải mã khối Truyền hứng

16. Giải mã khối Lên kế hoạch

17. Giải mã khối Giám sát, thực hiện kế hoạch – Phần 1

18. Giải mã khối Giám sát, thực hiện kế hoạch – Phần 2

19. Giải mã khối Khen thưởng và Kỷ luật

20. Tổng kết toàn diện LeaderDNA

21. Bí mật cuối cùng