CEO KHỞI NGHIỆP 4.0

Bài giảng

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TUYỂN NHÂN TÀI VỀ KHI CHƯA CÓ NHIỀU TIỀN?

Giảng viên: Tạ Minh Tuấn

Bạn sẽ nhận được GIÁ TRỊ lợi lạc từ VIDEO, bao gồm các nội dung:

Nhiều doanh nghiệp nhất là các công ty khởi nghiệp đều rất “căng não” với bài toàn tìm người tài, nhân sự giỏi về cống hiến cho công ty. Mà khi còn nhỏ thì công ty chưa có nhiều tiền, thì lại càng khó hơn.
Video này tôi sẽ chia sẻ với bạn về cách thức để có thể tuyển dụng người tài về dù công ty còn nhỏ và chưa có nhiều tiền.

VIDEO TRƯỚC ĐÓ

Video đầu tiên được chia sẻ với bạn một phần rất quan trọng của khóa học CEO Khởi nghiệp 4.0. Đó là bài giảng về: Ý tưởng “Vàng” và Ý tưởng “Rác”.