CHUỖI VIDEO GIÁ TRỊ

Khóa học

CEO KHỞI NGHIỆP 4.0

Giảng viên: Tạ Minh Tuấn

Trọn bộ quy trình, kiến thức, kỹ năng để thành công trong cương vị CEO Khởi Nghiệp

Ý tưởng kinh doanh nào là “Vàng”, ý tưởng nào là “Rác”?

Video đầu tiên được chia sẻ với bạn một phần rất quan trọng của khóa học CEO Khởi nghiệp 4.0. Đó là bài giảng về: Ý tưởng “Vàng” và Ý tưởng “Rác”.

Làm thế nào để tuyển nhân tài về khi chưa có nhiều tiền?

Video này tôi sẽ chia sẻ với bạn về cách thức để có thể tuyển dụng người tài về dù công ty còn nhỏ và chưa có nhiều tiền.

Hệ thống tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng cho doanh nghiệp

Ở video này, tôi sẽ chia sẻ cho bạn về Hệ thống tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn và cho bạn một tầm nhìn chung rõ ràng về cả 3 hệ thống này.

Khóa học bao gồm

Giới thiệu

Nguồn gốc của ý tưởng kinh doanh

Ý tưởng "Vàng", ý tưởng "Rác"

Bước 1: Market - Lựa chọn thị trường thông minh

Bước 2: Competency - Xây dựng lợi thế cạnh tranh

Bước 3: Passion - Khám phá đam mê

Bước 4: Social - Tác động xã hội

Bước 5: Legal - Hiểu về pháp lý

Bước 6: Scalability - Khả năng nhân rộng

Đo lường & tính điểm ý tưởng

Nguồn tuyển dụng

Ngọn cờ chính nghĩa

Bước 4: Điều hành

Bước 5: Mục tiêu chung

Những nội dung của kế hoạch kinh doanh tiêu chuẩn

Lập kế hoạch hành động (Actions Plan) theo tư duy của CEO

Môi trường cạnh tranh

Khách hàng mục tiêu

Insight: Sự thật ngầm hiểu

Năng lực lõi

Giá trị cốt lõi

USP

Nhân cách thương hiệu

Lợi ích

Lý do tin cậy

Các bước xây dựng chiến lược thương hiệu

Tổng quan về hệ thống

Hệ thống tiếp thị & bán hàng

Hệ thống chăm sóc khách hàng

Các chỉ số tài chính cốt lõi cần quản trị

Tổng giá trị: 10.200.000 VNĐ

Giá ưu đãi: 2.999.000 VNĐ

Doanh nhân Diễn giả Quốc tế
TẠ MINH TUẤN

Học viên đã học với Tạ Minh Tuấn