CEO KHỞI NGHIỆP 4.0

Bài giảng

HỆ THỐNG TIẾP THỊ, BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHO DOANH NGHIỆP

Giảng viên: Tạ Minh Tuấn

Bạn sẽ nhận được GIÁ TRỊ lợi lạc từ VIDEO, bao gồm các nội dung:

Ở video này, tôi sẽ chia sẻ cho bạn về Hệ thống tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn và cho bạn một tầm nhìn chung rõ ràng về cả 3 hệ thống này.

VIDEO TRƯỚC ĐÓ

Video đầu tiên được chia sẻ với bạn một phần rất quan trọng của khóa học CEO Khởi nghiệp 4.0. Đó là bài giảng về: Ý tưởng “Vàng” và Ý tưởng “Rác”.

Video này tôi sẽ chia sẻ với bạn về cách thức để có thể tuyển dụng người tài về dù công ty còn nhỏ và chưa có nhiều tiền.