CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN & KIỂM TRA KHÓA HỌC

I. CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN KHOÁ HỌC

1. Phạm vi giao nhận:

Sản phẩm của SuccessBox là video khóa học trực tuyến, nên không giới hạn về phạm vi giao nhận. Điều kiện bắt buộc là khách hàng phải có thiết bị: máy tính, điện thoại, máy tính bảng… có kết nối internet để có thể xem được video.

2. Phương thức giao nhận:

Khách hàng sẽ nhận được video ngay sau khi thanh toán thành công, khách hàng vào trang khóa học của đơn hàng đã mua để nhận và xem video.

3. Chi phí giao nhận:

Sản phẩm là video nên khách hàng không phải trả chi phí giao nhận.

4. Thời gian giao nhận:

Khách hàng nhận video ngay sau khi chúng tôi xác nhận thanh toán thành công.

5. Trách nhiệm cung cấp chứng từ:

SuccessBox sẽ chịu trách nhiệm cung cấp các chứng từ cần thiết trong quá trình giao nhận trước, trong hoặc sau khi giao nhận khóa học từ các đối tác hoặc cơ quan chức năng nếu được yêu cầu.

6. Hỗ trợ khách hàng:

Chúng tôi cam kết cung cấp hỗ trợ khách hàng liên quan đến vấn đề giao nhận video khóa học. Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc thắc mắc nào có thể liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được giúp đỡ.

II. CHÍNH SÁCH KIỂM TRA KHOÁ HỌC

Khách hàng có quyền kiểm tra video khóa học trước khi xem, nếu nội dung video không giống như video đã giới thiệu trong thông tin sản phẩm thì khách hàng có quyền từ chối đơn hàng và yêu cầu SuccessBox trả lại tiền. Khách hàng sẽ nhận lại tiền bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng theo số tài khoản mà khách hàng cung cấp, thời gian nhận lại tiền trong vòng 03 ngày kể từ khi SuccessBox tiếp nhận yêu cầu, khách hàng không phải mất chi phí cho việc hoàn tiền này.

Nếu video không giống như video đã giới thiệu do nguyên nhân lỗi nhập liệu của SuccessBox, ví dụ: nhập nhầm, nhập sai liên kết đường dẫn video… dẫn đến video không hiển thị hoặc hiển thị video khác, thì khách hàng sẽ liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của SuccessBox để kiểm tra. Trong trường hợp SuccessBox sửa lại lỗi và video sau khi sửa đã đúng với video giới thiệu thì khách hàng sẽ không có quyền yêu cầu từ chối đơn hàng.